• Бланк заяви на присвоєння адреси об’єктам будівництва після отримання права на виконання будівельних робіт або після прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію
  • Бланк заяви на зміну адреси об’єкту нерухомого майна у разі об’єднання, поділу об’єкта нерухомого майна або виділення частки з об’єкта нерухомого майна
  • Бланк заяви на зміну адреси об’єкту нерухомого майна з метою упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна
  • Реєстр присвоєних адрес об'єктам будівнцтва та об'єктам нерухомого майна у м. Полтава

    Реєстр присвоєних адрес об'єктам будівнцтва та об'єктам нерухомого майна у сільских населених пунктах Полтавської Територіальної Громади